1. Zetagradnja doo Podgorica

Građevinska kompanija

Podgorica

Urb.parcela br. 61, Faza 4I, 

DUP "Zagorič 1

Urb.parcela br. 20901401, 

DUP "Konik Stari aerodrom

2. Čelebić doo Podgorica

Građevinska kompanija

Podgorica

"Lamela 3, Urb. Parcela 8-1, blok 8, DUP ""Zagorič 3 i 4 - zona 2"

"Lamela 4, Urb. Parcela 8-1, blok 8, DUP ""Zagorič 3 i 4 - zona 2"

"Lamela 5, Urb. Parcela 8-1, blok 8, DUP ""Zagorič 3 i 4 - zona 2"

"Lamela 6, Urb. Parcela 8-1, blok 8, DUP ""Zagorič 3 i 4 - zona 2"

3. ENTEXT INVEST d.o.o. 

Podgorica

Građevinska kompanija

Podgorica


"Pod Ljubović, katastarska parcela br. 3875/2 KO  Podgorica III"

4. ZRNOŽIT d.o.o. Cetinje

Građevinska kompanija

Podgorica


"UP 83 DUP Zabjelo-Ljubović, izmjene i dopune u  Podgorici"

5. EUROZOX d.o.o. Danilovgrad

Građevinska kompanija

Podgorica


LN 7690-KO Podgorica III-PJ Podgorica

"Kat. Parcele 1654/1, 1654/2, 1641/3 KO Tološi, Urb.  Parcele 18 i 18a, Blok 18, DUP Stambena zajednica 6, Kruševac"

6. Gradnja Promet doo Danilovgrad

Građevinska kompanija

Podgorica


"UP 83 DUP Zabjelo-Ljubović, izmjene i dopune u Podgorici"

7. TRUDBENIK d.o.o. Mojovac

Građevinska kompanija

Podgorica


UP 97 Zabjelo - Ljubović

UP 96 Zabjelo - Ljubović iz LN 7650 KO Podgorica III

8. LD Group doo Nikšić

Građevinska kompanija

Nikšić


DUP "Stara varoš - vojni kompleks

9. Grading doo Nikšić

Građevinska kompanija

Nikšić


UP 3-DUP ""Staro pazarište"", Kat. Parcele

 1550/1 i 1550/3 KO Nikšić

10. PUT-GROSS d.o.o. 

Bijelo Polje

Građevinska kompanija

Bijelo Polje


Urbanisticka parcela UP 169/ dio kat. parc. br.1599  K.O. Bijelo Polje , DUP Nikoljac, B. Polje

11. IGALOPROMET HOLDING 

Igalo Herceg Novi

Građevinska kompanija

Herceg Novi


Kat. Parcela 4514 KO Sutorina, DUP "Sutorina"

Kat. Parcela 4516 KO Sutorina, DUP "Sutorina"

Kat. Parcela 4517 KO Sutorina, DUP "Sutorina"

IGALOPROMET 

Igalo Herceg Novi

Građevinska kompanija

Herceg Novi


 S-GRADNJA KOMERC d.o.o. 

Građevinska kompanija

Bijelo Polje


CIJEVNA KOMERC d.o.o. 

Građevinska kompanija

Podgorica


UP BR 108, DUP "Zabjelo-Ljubović"

12. ANAGASTUM INVEST 

GROUP d.o.o. Nikšić

Pravna lica

Nikšić


Kat. Parcele 1420/1, 1420/2, 1420/3, 1420/4, 1420/5,  1420/6, 1412/3, 1412/4, 1422/1, 14902,14903,14904,14916,1419 KO Nikšić

13. GRD METAL d.o.o. 

Podgorica

Pravna lica

Cetinje


Kat. Parcela 2552, KO Cetinje, ul. Bulevar Lenjina, Cetinje

14. B.H. BAUUNTERNEHMUNGS 

dio stranog društva Bar

Pravna lica

Bar


Ilino, bb, Šušanj (ispod željezničkog stajališta), Zgrada 1

Ilino, bb, Šušanj (ispod željezničkog stajališta), Zgrada 2

15. RELSTONE d.o.o. Bar

Pravna lica

Bar


Kat. Parcela br. 4988/3, KO Novi Bar, ul. Rista Lekića 15, Bar, DUP "Topolica Bjeliši", LAMELA A

16. Ponuđač 1

Fizička lica

Podgorica


Kat. Parcela br. 585/16, Zagorič, ul. 

Ljubotinjskih junaka Podgorica

17. Ponuđač 2

Fizička lica

Podgorica


Kat. Parcela br. 1146/14 KO Podgorica I, ul. Vijenci Danila Kiša br. 5, 19/5, Blok V, Podgorica

18. Ponuđač 3

Fizička lica

Podgorica


Kat. Parcela br. 4534/5 KO Podgorica III, ul. Tuški put

19. Ponuđač 4

Fizička lica

Podgorica


Kat. Parcela br. 1818, KO Tološi, Ul. Sava Čelebića br. 12, stan 37, Blok IX, Podgorica

20. Ponuđač 5

Fizička lica

Podgorica


Kat. Parcela br. 7466/5, br. Zgrade 1, KO Podgorica III, Bul. AVNOJ-a 48a, LAMELA 9, br. 22, stan 7, Zabjelo Podgorica

21. Ponuđač 6

Fizička lica

Podgorica


Kat. Parcela br. 3530/6, br. Zgrade 1, KO Podgorica III,  ul. Ilije Plamenca 5, Podgorica

22. Ponuđač 7

Fizička lica

Podgorica


Kat. Parcela 4394, KO Podgorica III, Bul. Save Kovačevića br. 19

23. Ponuđač 8

Fizička lica

Bar


Kat. Parcela br. 5004/10, zgrada 1, PD 144, KO Novi Bar, ul. Vojvode Maša Đurovića A9/2-5

24. Ponuđač 9

Fizička lica

Pljevlja


Kat. Parcela br. 1938, KO Pljevlja

25. Ponuđač 10

Fizička lica

Bijelo Polje


Kat. Parcela 1803/1, KO Bijelo Polje Ul. Milorada Šćepanovića,  LAMELA V, 

Bijelo Polje

26. Ponuđač 11

Fizička lica

Nikšić


Kat. Parcela br. 1564, KO Nikšić 913, ul. Nikole Tesle

27. Ponuđač 12

Fizička lica

Nikšić


Kat. Parcela br. 1793/3, KO Nikšić, Ul. Milana Papića

28. Ponuđač 13

Fizička lica

Mojkovac


Individualna stambena jedinica, KP294, Mojkovac,  br. Objekta 1, Ul. Valjevska bb (ranije Mališe Damjanovića),  Zgrada L2

29. Ponuđač 14

Fizička lica

Podgorica


Zabjelo 4851/10, 1, Dvosoban stan 76

V Sprat, PD 16, 855.26 €, NE

30. Ponuđač 15

Fizička lica

Podgorica


Bul. Crnojevića 65, 3539, 1

Dvosoban stan 57, II Sprat, PD 9

1,060.00  €, NE

31. Ponuđač 16

Fizička lica

Pljevlja


Varoš Lamela  I  5925, 1, Dvosoban stan 69, IV Sprat, Stan br. 14, 650.00 €

NE